• شرایط و قوانین سایت

    شما با خریداری محصولی از جهان کسب تمامی قوانین و شرایط سایت را میپذیرید.

     

    قوانین سایت جهان کسب :

     

    جهان کسب هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت های ناموفق ندارد .

    به هیچ وجه مبلغ پرداخت شده عودت نمیگردد.

    خریدار حق هیچ گونه شکایت ندارد.

    خریدار حق فروش و تکثیر محصولات جهان کسب را ندارد.

    پشتیبانی تلفنی فقط شامل بازاریابان سایت جهان کسب میباشد.