• سوالات متداول همکاری در فروش جهان کسب

  1- در سایت ثبت نام کرده و بنر را در سایت خود نصب مینمایید.
  2- محصولات ما بصورت تصادفی در جایگاه بنر نمایش داده میشوند
  3- بازدید کننده ای از سایت شما محصول خاصی را میپسندد و بر روی بنر کلیک میکند
  4- مشتری از سایت شما با کد بازاریابی خاص خودتان به فروشگاه ما و محصول مورد نظر منتقل میشود.
  5- در صورتی که مشتری خریدی انجام دهد 40 درصد از مبلغ محصول در پنل شما ثبت میگردد.
  6 - شما مبلغ را درخواست میدهید و ما بلافاصله به کارت بانکی شما واریز مینماییم.

  توجه: در صورتی که مشتری از سایت شما وارد فروشگاه ما شود و خریدی انجام ندهد سیستم ما آی پی مشتری را ثبت میکند و در صورتی که تا 48 ساعت آینده خریدی از سایت ما انجام دهد پورسانت به پنل شما اضافه میگردد.

  در حال حاضر 55 درصد مبلغ فروش را برای سایت و 5 درصد را برای زیرمجموعه و 40 درصد مبلغ فروش را برای بازاریاب  واریز می کنیم ، بطور مثال : مشتری خریدی با قیمت 100 هزار تومان انجام میدهد. شما 40هزار تومان دریافت میکنید و شخصی که  معرف شماست هزار تومان دریافت میکند.( در صورتی که معرفی ندارید این مبلغ برای سایت در نظر گرفته میشود ) ما نیز در صورتی که معرف داشته باشید 55 هزار تومان دریافت میکنیم.

  • مراحل انجام کار

   1- در سایت ثبت نام کرده و بنر را در سایت خود نصب مینمایید.
   2- محصولات ما بصورت تصادفی در جایگاه بنر نمایش داده میشوند
   3- بازدید کننده ای از سایت شما محصول خاصی را میپسندد و بر روی بنر کلیک میکند
   4- مشتری از سایت شما با کد بازاریابی خاص خودتان به فروشگاه ما و محصول مورد نظر منتقل میشود.
   5- در صورتی که مشتری خریدی انجام دهد 40 درصد از مبلغ محصول در پنل شما ثبت میگردد.
   6 - شما مبلغ را درخواست میدهید و ما بلافاصله به کارت بانکی شما واریز مینماییم.

    

   توجه: در صورتی که مشتری از سایت شما وارد فروشگاه ما شود و خریدی انجام ندهد سیستم ما آی پی مشتری را ثبت میکند و در صورتی که تا 48 ساعت آینده خریدی از سایت ما انجام دهد پورسانت به پنل شما اضافه میگردد.

   در حال حاضر 55 درصد مبلغ فروش را برای سایت و 5 درصد را برای زیرمجموعه و 40 درصد مبلغ فروش را برای بازاریاب  واریز می کنیم ، بطور مثال : مشتری خریدی با قیمت 100 هزار تومان انجام میدهد. شما 40هزار تومان دریافت میکنید و شخصی که  معرف شماست هزار تومان دریافت میکند.( در صورتی که معرفی ندارید این مبلغ برای سایت در نظر گرفته میشود ) ما نیز در صورتی که معرف داشته باشید 55 هزار تومان دریافت میکنیم.